A Csorvási Polgármesteri Hivatal 
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

közgazdász

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
1. Javaslatokat, prognózist készít és modellez az önkormányzati működéshez és gazdálkodáshoz, továbbá gazdaságossági számításokat végez a működési szükségletek optimális kielégítéséhez;
2. Felméri a jelenlegi és a várható önkormányzati működési és gazdálkodási kockázatokat, nehézségeket, és tanácsadással segíti a döntéshozót azok elhárításában;
3. Részt vesz az önkormányzati tervezési, fejlesztési programok kidolgozásában és megvalósításában, ide értve a pályázatokkal elérhető lehetőségek feltárását;
4. Hatáselemzéseket készít, költség-haszon és költség-hatékonyság elemzéseket végez a döntés-előkészítési szakban, továbbá - kiemelten az önkormányzati beruházások és fejlesztések körében- számszerűsítve is bemutatja a jövőbeni üzemeltetés esetleges kockázatait;
5. Koordinálja az önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lefolytatását, feltárja és bemutatja a döntéshozónak mindazokat a kockázatokat, amelyek e körben jelentkezhetnek;
6. Felméri és számszerűen is kimutatja a döntés-előkészítési szakban azokat a gazdasági hatásokat és kockázatokat, amelyek az önkormányzatot, mint kötelezettet, a polgári jogi megállapodások alapján terhelik;
7. Elemzi gazdaságossági, hatékonysági szempontból az önkormányzati működés pénzügyi, gazdálkodási körben hozott döntései végrehajtásának hatásait, szükség esetén korrekciós javaslattal él a döntéshozó felé;
8. Együttműködik a munkakörébe tartozó önkormányzati feladat elvégzésében közreműködő más szakemberekkel (team munka);
9. Ellátja a vezetői feladatokat a polgármesteri hivatal pénzügyi és gazdálkodási szervezeti egységének köztisztviselői tekintetében.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) munkáltatói hatáskörbe tartozó illetményeltérítés rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskola, közgazdasági szakirány,
- Felhasználói szintű (MS Office) irodai alkalmazások,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Egyetem, közgazdasági szakirányú végzettség,
- közgazdasági területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- közigazgatási szakvizsga
- vezetői tapasztalat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző nyújt, a 0666/258-001/206 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Csorvási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3086/2015 , valamint a munkakör megnevezését: közgazdász.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 21.

Vissza felülre