1. A Csorvás Város belterület 2165 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a telkén nem zavaró hatású gazdasági tevékenységet folytat. Az építési telek a jelenleg hatályos HÉSZ előírásai szerint Lf3 jelű falusias lakóterületi övezetbe tartozik .

A HÉSZ 8.§-a falusias lakóterületeken a nem lakóépület célját szolgáló épületek építménymagasságát 3,5 m-ben- , gerincmagasságát 5,5 m-ben korlátozza. Ezek az előírások a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó üzemi-, mezőgazdasági termékek és gépek tárolási célú épületek kialakítását korlátozzák, a technológiához szükséges paraméterek hiányában lehetetlenné teszik. Ezért a 2165 hrsz-ú telek építési övezetét a telektömb határokon belül módosítani kell.
A TESZK módosítás lehetőségét Csorvás Város Képviselő Testülete 81/2015 (V.20) Kt.sz. határozatával biztosította.
2. A Csorvás Város külterületi 05/1 hrsz-ú földrészletén működő mezőgazdasági üzemi terület két „kivett” művelési ágú alrészleten helyezkedik el. Az „a” alrészlet kivett telephely, „b” alrészlet kivett szérűskert. Ez az állapot a tulajdoni lap 2. pontjában foglaltak szerint már 1998 V.21. óta fennáll. A kivett terület tehát nem termőföld, ezért a hatályos TESZK „Mgy” értékes gyepfelületbe való besorolása téves, az a terv hibája. Már 2004-ben a terv készítésekor is a „b” alrészleten üzemi épületek helyezkedtek el. A terv módosítással mindkét alrészlet Gm jelű övezeti besorolásba kerül. A meglévő felületminőségek változatlanok, a biológiai aktivitás nem változik.
A TESZK módosítás lehetőségét Csorvás Város Képviselő Testülete 109/2015 (VI.24) Kt.sz. határozatával biztosította.
A TESZK módosítás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (4) b) pontjában foglalt egyszerűsített eljárási szabályok szerint véleményezhető az alábbi indokok alapján:
1. A 2165 hrsz-ú ingatlant érintő övezeti besorolás változás nem kövtel új beépítésre szánt terület kijelölést.
2. A 05/ hrsz-ú földrészlet esetében a beépítésre szánt területfelhasználás bővülés Csorvás Város Képviselő Testülete 130/2015 (IX.2) Kt.sz. határozatában foglaltak szerint az új beépítésre szánt területen tervezett gazdaságfejlesztő beruházás 15 új munkahely megteremtését biztosítja.

Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre