Fenyegető árvizek, pusztító aszály, hőség és hóvihar... az éghajlatváltozás
hatásai egyre sürgetőbbé teszik, hogy felkészüljünk ezekre a csapásokra és —
amennyire lehet — kezeljük a szélsőséges időjárás hatásait.

Az elv egyszerűnek tűnik: az árvizekkor lezúduló víz egy részének
visszatartásával, tározásával enyhíteni lehetne az aszályos időszak
vízhiányát. A megvalósításhoz azonban új, a környezeti változásokhoz
igazított stratégia kialakítására van szükség. Magyarország összes felszíni és
felszín alatti vizére vonatkozó Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálata
jelenleg folyik és 2015. december 22-ig készül el.

A www.vizeink.hu honlapon követhetik nyomon és véleményezhetik a
Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek országos. illetve a Duna, a Tisza, a Dráva és
a Balaton vízgyűjtőkre vonatkozó fej ezeteit.
Személyesen, a társadalmi és szakmai fórumokon kapcsolódhatnak be a
vitákba, ahol a szakemberek és az érintett állampolgárok, vízhasználók
megismerkedhetnek a területüket érintő legfontosabb problémákkal és azok
megoldásával. A területi fórumok meghívói a www.vizeink.hu oldalon
találhatóak.

Magyarország vízben gazdag és vízben Szegény ország is egyszerre. Gondos
és előrelátó vízgazdálkodási tervezéssel megvédhetjük természeti kincsünket
és kamatozathatjuk a vizeinkben rejlő kihasználatlan lehetőségeket. „A
természeti erőforrások, különösen... a vízkészlet... a nemzet közös
örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek
számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.”
[Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25., P) cikk]

Éljenek jogaikkal, a jövő érdekében ismerkedjenek meg az Új Vízgyűjtő
gazdálkodási Tervekkel és véleményezzék azokat!

Somlyódy Balázs
főigazgató
Országos Vízügyi Főigazgatóság

Vissza felülre