Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. március 25-én (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    Beszámoló az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
Előadó: Bajkán György, tűzoltó alezredes, az Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka (előterjesztés)

2.    Beszámoló a 2014. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről.
Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző
        Bócsikné Huszár Olga a Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság elnöke (előterjesztés1) (előterjesztés2)

3.    Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok működéséről.
Előadó: nemzetiségi önkormányzatok elnökei (előterjesztés1) (előterjesztés2)

4.    Egyéb előterjesztések.
- Az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről szóló önkormányzati
  rendelet megalkotása. (előterjesztés1) (előterjesztés2)
- Előterjesztés a 2015. évi Közbeszerzési Terv elkészítéséhez. (előterjesztés1) (előterjesztés2)
- A 2015. évi vízterhelési egységdíjak módosítása. (előterjesztés)
- Előterjesztés az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.-vel
  kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról. (előterjesztés)

5.    Bejelentések.

Zárt ülés:

1.    Lakásvásárlási kamatmentes kölcsön nyújtása iránti kérelmek elbírálása.

2.    Lakásvásárlási kamatmentes kölcsönszerződés módosítása iránti kérelem elbírálása.

Csorvás, 2015. március 20.

Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre