Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje értesíti az érintett szülőket, hogy a 2015/2016-os nevelési évben az óvodai ellátást igénylő gyermekek nyilvántartásba vétele az alábbi módon történik:

1. A 2015/2016. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:
2015. április 29-30. (szerda, csütörtök) 8-16 óra

2.  A beíratás helye:    
Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje
Csorvás, Bocskai u. 2.


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől
3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő.

A hivatkozott törvény 8.§ (2) bekezdése kimondja: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, TAJ kártyát, oltási könyvet, anyakönyvi kivonatot.
A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának életvitelszerűen a körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda), illetve életvitelszerűen a körzetében tartózkodik.

Óvodavezető

Vissza felülre