Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. február 25-én (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1. Beszámoló az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának 2014. évi tevékenységéről, és az önkormányzati feladatok társulásban történő ellátásának áttekintése.
Előadó: Baráth Lajos polgármester  (Előterjesztés)

2. A 2015. évi Közművelődési Munkaterv jóváhagyása.
Előadó: Kukla László a Csorvási Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő
    Szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője (Előterjesztés)

3. A Start-munkaprogram tervezetének megvitatása.
Előadó: Szilágyi Menyhért alpolgármester (Előterjesztés)

4. Egyéb előterjesztések.
- Csorvás Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megalkotása. (Előterjesztés1) (Előterjesztés2) (Kapcsolódó anyagok)

- Csorvás Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítása. (Előterjesztés) (Kapcsolódó anyagok)

- Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek
  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet
  megalkotása. (Előterjesztés1) (Előterjesztés2)

- A települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes
  gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
  megalkotása. (Előterjesztés1) (Előterjesztés2)

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési
  díjainak a 2015. évre történő megállapítása. (Előterjesztés)

- A Csorvási Óvoda és Bölcsőde intézménnyel kapcsolatos egyes
  fenntartói kötelezettségeket érintő döntések meghozatala. (Előterjesztés)

5. Bejelentések.

Zárt ülés:

1. Előterjesztés a SZEKA-FOOD Bt. beadványának tárgyalásához.

2. Kérelem Fecskeházi lakás bérleti jogának elnyerésére.

3. Kérelem beépítési kötelezettség törlése iránt.

Csorvás, 2015. február 19.

Baráth Lajos
polgármester

 

Vissza felülre