Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. január 28-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

Csorvás Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megalkotása.
   Előadó: Baráth Lajos polgármester (Kapcsolódó anyagok) (Előterjesztés)

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi, valamint a családsegítő feladatok ellátásáról.
   Előadó: a Gyermekjóléti Szolgálat és Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző, valamint a Családsegítő Szolgálat (Előterjesztés1) (Előterjesztés2)   (Előterjesztés3)

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
   Előadó: Egészségügyi-, Szociális-, Oktatási-, Közművelődési- és Sport Bizottság (Előterjesztés)
     Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság
     Baráth Lajos polgármester  (Előterjesztés)

Egyéb előterjesztések.
- Csorvás Város Önkormányzata és az ALFÖLDVÍZ Regionális
  Viziközmű-szolgáltató Zrt. között megkötött bérleti-üzemeltetési
  szerződés módosítása. (Előterjesztés) (Kapcsolódó anyag)
- Csorvás Város Önkormányzata és a Csorvási Roma Önkormányzat,  
  valamint a Csorvási Szlovák Önkormányzat között létrejött
  együttműködési megállapodások felülvizsgálata. (Előterjesztés)
- A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
  Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási
  Megállapodásának módosítása. (Előterjesztés)

-Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye Idősek Otthona Házirendjének változása (Előterjesztés)  
 

Bejelentések.

Csorvás, 2015. január 23.

Baráth Lajos
polgármester

 

Vissza felülre