Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. november 26-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1. Az Egyesített Szociális Intézmény beszámolója.
Előadó: Maczák Istvánné igazgató (Előterjesztés)

2. A helyi adózás helyzete, adózási morál.
Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző (Előterjesztés)

3. A Start-munkaprogram eredményeinek értékelése a megfogalmazott célkitűzések tekintetében.
Előadó: Szilágyi Menyhért alpolgármester (Előterjesztés)

4. Egyéb előterjesztések.
- Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának 2014. évi háromnegyed
éves gazdálkodásáról. (Kapcsolódó anyagok)
- Előterjesztés a Csorvási Roma Önkormányzattal és a Csorvási Szlovák
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatához. (Előterjesztés)
- A közterületek elnevezésének, az elnevezés megváltoztatásának, és a
házszámozás szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása. (Előterjesztés)
- Vélemény kialakítása a kötelező felvételt biztosító általános iskola
körzethatárának megállapítása tárgyában. (Előterjesztés)
- A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési
Szabályzatának véleményezése. (Előterjesztés1) (Előterjesztés2)

5. Bejelentések.


Zárt ülés:

1. Fecskeházi lakás cél szerinti hasznosítására benyújtott kérelem elbírálása.

Csorvás, 2014. november 19.

Baráth Lajos
polgármester

Vissza felülre