Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 033023                            

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 033023

Testnevelő szakos tanár munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5920 Csorvás, István király utca 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolai tanulók nevelése, oktatása. Testnevelés órák tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Testnevelés szakos tanár,
§         Magyar állampolgárság
§         Büntetlen előélet
§         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, Testnevelés szak ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz
§         Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
§         Sikeres pályázat esetén hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolására (30 napnál nem régebbi) valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

§         Nyilatkozatot ( a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. november 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete Csorvási Gulyás Mihály Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 033023 címére történő megküldésével (5920 Csorvás, István Király utca 34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 900-1/2014/KLIK/033 , valamint a munkakör megnevezését: Testnevelő szakos tanár.

§         Elektronikus úton Hamar Csaba intézményvezető részére a iskola@csgmiskola.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. október 13.

Vissza felülre