Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. szeptember 24-én (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról.
Előadó: Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság (Előterjesztés)

2.    A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester (Kapcsolódó anyagok)

3.    Egyéb előterjesztések.
- Dr. Bede Sándor rendőr alezredes kinevezésének véleményezése.
- Beszámoló az Egészségügyi-, Szociális-, Oktatási-, Közművelődési- és
  Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési
  Bizottság ciklusban végzett munkájáról. (Előterjesztés)
- Előterjesztés az Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona
  működési engedélyének tárgyában. (Előterjesztés)
- Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
  Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati kiírásáról. (Előterjesztés)
- A Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program konzorciumi
  megállapodása II. számú kiegészítésének az elfogadása. (Előterjesztés1) (Előterjesztés2) (Előterjesztés3)

4.    Bejelentések.


Zárt ülés:

1.    Fecskeházi lakás cél szerinti hasznosítására benyújtott kérelem elbírálása.

Csorvás, 2014. szeptember 17.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Vissza felülre