Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye                        

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

diplomás ápoló munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben folyó gondozási-ápolási tevékenységek szervezése, ellenőrzése. Adminisztrációk, nyilvántartások vezetése. Szakmai dokumentációk, protokollok elkészítése. Munkaerőszervezés, gyógyszerelés irányítása. Szükség szerint részt vesz a gyakorlati ápolásban, gondozásban, ellenőrzi a hatáskörébe tartozó szakdolgozók munkáját. Részt vesz az orvosi viziteken, a viziteken elrendelteket ellenőrzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Szociális területen, idősek ellátásában szerzett szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Idősek ápolás-gondozásában szerzett vezetői tapasztalat. - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         csorvási lakhely - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

§         Magas szintű empátia, jó kommunikációs képesség, türelem, konfliktuskezelési képesség, pontosság.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok fénymásolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maczák Istvánné nyújt, a 06/30/5760285 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 224/2014 , valamint a munkakör megnevezését: diplomás ápoló.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidőt követően, személyes meghallgatás után az intézményvezető dönt, az eredményről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         A fenntartó Önkormányzat honlapja www.csorvas.hu - 2014. augusztus 19.
Vissza felülre