Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. február 26-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    Beszámoló az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi tevékenységéről, és az önkormányzati feladatok társulásban történő ellátásának áttekintése.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester (Előterjesztés)

2.    A 2014. évi Közművelődési Munkaterv jóváhagyása.
Előadó: Kukla László a Csorvási Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő
              Szervező Nonprofit Kft. ügyvezetője (Kapcsolódó anyagok)

3.    A Start-munkaprogram tervezetének megvitatása.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester (Előterjesztés)

4.    Egyéb előterjesztések.
- Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.31.)
  önkormányzati rendelet módosítása. (Kapcsolódó anyagok)
- Csorvás Város Önkormányzata középtávú tervezésének elfogadása. (Előterjesztés)
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési
  díjainak a 2014. évre történő megállapítása. (Előterjesztés)
- A Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának
  elfogadása.  (Előterjesztés) (Kapcsolódó anyag)
- A Csorvási Roma Önkormányzattal és a Csorvási Szlovák
  Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata. (Előterjesztés)

5.    Bejelentések.

Zárt ülés:

1.    Fecskeházi lakás bérleti jogának elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálása.

Csorvás, 2014. február 19.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Vissza felülre