Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
pályázatot hirdet az átalakítással létrehozott
Csorvási Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft.
egyszemélyes gazdasági társasága
vezető tisztségviselő (ügyvezetői tisztsége) betöltésére

 

A vezetői megbízás időtartama: három év

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5920 Csorvás, Petőfi u. 12.

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
-    A település közművelődési tevékenységének irányítása, ünnepségek, rendezvények szervezése, lebonyolításának koordinálása, azokkal kapcsolatos pályázatok készítése,
-    A város hagyományőrző ünnepeinek ápolása,
-    A Könyvtár, a Tornacsarnok és a Tornaterem működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása
-    A Hérics Szálló és Konferencia Központ gazdaságos, színvonalas és felelősségteljes irányítása.

Illetmény és juttatások:
Megállapodás alapján

Pályázati feltételek:

 •     Állami felsőfokú idegenforgalmi vagy turisztikai, vagy művelődésszervezői, vagy gazdasági végzettség,
 •     Vezetői gyakorlat,
 •     Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

Előnyt jelent:

 •     Idegenforgalmi vagy turisztikai, vagy művelődésszervezői, vagy gazdasági területen szerzett szakmai gyakorlat,
 •     idegen nyelvismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •     Részletes szakmai önéletrajz,
 •     A Nonprofit Kft vezetésére vonatkozó koncepció a gazdaságos és hatékony működéshez, kitérve minden esetben a személyi és tárgyi feltételek bemutatására is,
 •     Iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,
 •     Szakmai gyakorlat igazolását alátámasztó dokumentum,
 •     nyilatkozat a büntetlen előéletről és igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről,
 •     Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az elbírálásban résztvevő személyek megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •     Nyilatkozatot arról, hogy — pályázatával kapcsolatban — testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását,
 •     Nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 •     Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem tölt be a megbízásával összeférhetetlen tisztséget illetve megbízatást.

A tisztség betölthetőségének kezdő időpontja:
legkorábban 2014. január 1. napja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Menyhért polgármester nyújt, a 06-66/258-016 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •     Postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 17.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat a Csorvási Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztsége betöltésére”
 •    Személyesen: Szilágyi Menyhért polgármesternél, Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17.

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő leteltét követő első képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
              Csorvás Város honlapja, 2013.12.05.

Vissza felülre