Csorvási Polgármesteri Hivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet közszolgálati ügykezelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
-műszaki nyilvántartások vezetése -hirdetményekkel kapcsolatos adminisztráció -energetikai szerződések nyilvántartása -energia statisztika készítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

 •          Magyar állampolgárság,
 •          Cselekvőképesség,
 •          Büntetlen előélet,
 •          Középfokú képesítés,
 •          Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Pályázat nyújtható be a közszolgálati ügykezelő munkakör betöltésére a Ktv. 241. § (2) bek.-ben foglalt feltételek fennállása esetén is.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •          Emelt szintű szakképesítés, műszaki szakirány,
 •          városüzemeltetés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •          energetikai téren szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •          A pályázó szakmai önéletrajza
 •          A pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők megismerhetik
 •          Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •          A végzettséget igazoló okmányok másolata
 •          A szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi, jegyző nyújt, a 0666/258-001 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Csorvási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3392/2013 , valamint a munkakör megnevezését: közszolgálati ügykezelő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:   Csorvás Város Honlapja - 2013. szeptember 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csorvas.hu honlapon szerezhet.

Vissza felülre