Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. augusztus 28-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    Az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásának tapasztalatai.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester (Kapcsolódó anyagok)

2.    Az önkormányzat által alapított alapítványok, közalapítványok tájékoztatója.
Előadó: az alapítványok, közalapítványok elnökei (Előterjesztés1, Előterjesztés2, Előterjesztés3 Előterjesztés4 Előterjesztés5 )

3.    Egyéb előterjesztések.
- Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.31.)
  önkormányzati rendelet módosítása.  (Kapcsolódó anyagok)
- Megállapodás adósságrendezés ügyében. Előterjesztés1  Előterjesztés2
- A DAREH Önkormányzati Társulás által működtetendő üzemeltetési
  szervezet üzleti modelljének elfogadása. Előterjesztés1  Előterjesztés2
- A Csorvás 5. hrsz. alatti záportározó (Homokos) bérletére irányuló
  kérelem elbírálása. Előterjesztés
4.    Bejelentések.

Zárt ülés:

1.    Fecskeházi lakás bérlete iránti kérelmek.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Vissza felülre