Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje
Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5920 Csorvás, Bocskai utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Alapvető feladat a rábízott gyermekek fejlesztése. Nevelő-fejlesztő munkáját az óvoda Pedagógiai Programja szerint végzi.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         Óvodapedagógusi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
         Érvényes egészségügyi könyv

Elvárt kompetenciák:
         Kiváló szintű empátia,
         Kiváló szintű gyermekszeretet,
         Kiváló szintű tolerancia,
         Kiváló szintű lelkiismeretesség,
         Kiváló szintű pontos, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata
         szakmai önéletrajz
         érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány
         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Bocskai utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3010/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Csorvás Város Önkormányzatának honlapja - 2013. augusztus 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csorvas.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza felülre