A Csorvási Polgármesteri Hivatal arra kéri a Tisztelt Lakosságot,
hogy fordítson kiemelt figyelmet a parlagfű elleni védekezésre, bel- és külterületen egyaránt!

A Vidékfejlesztési Minisztérium szakvéleménye alapján a hatékony védekezés érdekében háromszori kaszálás szükséges. Az általuk megadott optimális időpontok az alábbiak:   

2013. május 13-17.          2013. június 24-28.          2013. július 22-26.
 
Az előző évek tapasztalatai alapján, várhatóan augusztus 20-26. között tetőzik a parlagfű pollenkoncentráció, ezért szükséges a megelőzést az előzőekben javasolt időpontokban elvégezni.

A jogszabályi háttér szerint a július 01. napja után a területen lévő parlagfű bírságot von maga után. Aki megszegi parlagfű-mentesítési kötelezettségét, növényvédelmi bírsággal sújtható, amelynek alapja a parlagfűvel érintett terület nagysága, illetve fekvése (külterület, belterület). A növényvédelmi bírság mértéke 20.000,-Ft-tól 5.000.000,-Ft-ig terjedhet.

Közös érdekünk a védekezés! Kérjük és köszönjük együttműködésüket!

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztató a parlagfű mentesítés szabályairól és a bírság összegéről

A parlagfű-mentesítésre irányuló eljárás alapvető szabályai

Az eljárás továbbra is lakossági bejelentés, vagy az illetékes szervek (külterületen megyei földhivatalok, belterületen a helyi önkormányzatok polgármesteri hivatali jegyzői, körjegyzőségei) által felderített adatok alapján indulhat.

A tényállás tisztázása után belterületen a jegyző, külterületen a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal – ha szükséges - elrendeli a közérdekű védekezést (kényszerkaszálást). Fontos, hogy az eljáró szevnek az eljárás megindításáról nem kell előzetesen értesíteni az ügyfeleket (mert a parlagfű kiemelten allergén gyomnövény, így szükséges elkerülni az időveszteséget)! A közérdekű védekezés elrendelését megelőzően – más növényvédelmi eljárásoktól eltérően – nem történik meg a földhasználó számára a védekezési kötelezettség határidővel történő elrendelése, ennek mellőzésével elrendelhetik a védekezést (vagyis a földhasználó felszólítása nélkül megtörténik a terület „kényszerkaszálása”).

A közérdekű védekezés foganatosítása elvégezhető saját munkaerővel, de megbízható erre valamely külső szervet, vállalkozót is, ennek költségeit pedig a parlagfűvel fertőzött terület használójának kell megfizetnie (amelyet a Nemzeti Adó- év Vámhivatal ha szükséges adók módjára behajt)!

A közérdekű védekezéssel, illetve annak végrehajtásával nem ér véget azonban az eljárás, a növény- és talajvédelmi hatóságnak ugyanis lehetősége van növényvédelmi bírság kiszabására.

A növényvédelmi bírság kiszabására kezdetben belterületen a jegyző, külterületen a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai voltak jogosultak. A bírság kiszabására feljogosító hatáskör 2009-ben belterületen is a helyi önkormányzatok jegyzőitől/körjegyzőitől átkerült a mezőgazdasági szakigazgatási hivatalokhoz (jelenleg: kormányhivatalok növény- és talajvédelmi igazgatóságai)! A rendelkezés célja alapvetően az volt, hogy a helyi viszonyok által esetlegesen befolyásolt jegyzők bírságolási gyakorlata egy helyi szinten nem érdekelt szervhez kerüljön.

A növényvédelmi bírság kiszabásának szabályai

A földhasználó – aki általában a földtulajdonos - köteles az általa használt földterületen minden év június 30-ig az általa használt valamennyi ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig (október 31.) fenntartani (pl.: többszöri kaszálással). A virágzó parlagfű kaszálása gyakran nem akadályozza meg a pollenszórást, ezért a virágbimbó kialakulását megelőzően szükséges védekezni.

Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, az eljáró növényvédelmi szerv - belterületen az illetékes jegyző, külterületen a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal növény és talajvédelmi igazgatósága - elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést.

Aki megszegi parlagfű-mentesítési kötelezettségét, növényvédelmi bírsággal sújtható, amelynek alapja a parlagfűvel érintett terület nagysága, illetve fekvése (külterület, belterület). A bírság alapjául szolgáló terület meghatározásánál azonban nem az adott földterület egészének a nagysága került meghatározásra, hanem annak parlagfűvel borított részei (parlagfű-foltok).

A növényvédelmi bírság összege

Belterületen:
50 m2-ig 20 000 Ft
50-100 m2-ig 20 000-50 000 Ft
100-200 m2-ig 50 000-100 000 Ft
200 m2-től 1 ha-ig 100 000-750 000 Ft
1 ha-tól 750 000-5 000 000 Ft

Külterületen:
1 ha-ig 20 000-50 000 Ft
1-5 ha-ig 50 000-150 000 Ft
5-10 ha-ig 150 000-225 000 Ft
10-30 ha-ig 225 000-1 000 000 Ft
30-50 ha-ig 1 000 000-2 000 000 Ft
50-100 ha-ig 2 000 000-3 750 000 Ft
100 ha-tól 3 750 000-5 000 000 Ft

A növényvédelmi bírság összegét az eset valamennyi körülményét figyelembe véve kell meghatározni, figyelembe kell venni az jogsértő állapot fennállásának időtartamát, az érintettek körét, a jogsértő magatartás ismételt végrehajtását, vagy esetlegesen az ezzel történő előnyszerzést.

Ha a külterületi parlagfűvel borított terület átlaga nem haladja meg az adott földterület 10%-át, a bírság mértéke mérlegelés nélkül megegyezik az adott területnagyságra irányadó tétel legkisebb összegével. Amennyiben a fertőzöttség mértéke meghaladja az 50%-ot, a bírság mértéke az irányadó tétel legmagasabb értéke kell hogy legyen.

Vissza felülre