A Csorvási Polgármesteri Hivatal  a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet titkársági, testületi feladatkörök ellátása munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 22. pontja szerint

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Titkársági, testületi feladatkörök

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.     

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, jogász szakképzettség, vagy államigazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű írásbeli és szóbeli kifejezőkészség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Jó szintű anyakönyvvezetői vizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, vizsgát igazoló bizonyítvány másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik a benyújtott pályázati anyagot és mellékleteit

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző és Molnár Attila Mihály aljegyző nyújt, a 06/66/258-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1805/2013 , valamint a munkakör megnevezését: titkársági, testületi feladatkörök ellátása.

§         Személyesen:  Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a benyújtási határidő leteltét követő első munkanapon Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző bírálja el. Szilágyi Menyhért polgármester a pályázatok elbírálásában egyetértési jogot gyakorol.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. április 22.

Vissza felülre