Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. április 24-én (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1. Az önkormányzat 2012. évi zárszámadása.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester (Kapcsolódó anyagok)

2. Beszámoló a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységéről.
Előadó: Samu Kálmán ügyvezető igazgató (Kapcsolódó anyagok)

3. Egyéb előterjesztések.
- A 2014. évi költségvetési koncepció meghatározása. (Előterjesztés)
- A települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező
  közszolgáltatás igénybevételéről szóló 22/2000.(XII.19.) önkormányzati
  rendelet módosítása és a 153/2012.(XII.28.) KT. határozat visszavonása. (Előterjesztés)
- A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések
  tilalmával érintett elnevezések módosítása. (Előterjesztés)
- Békés Megye Területfejlesztési Koncepciójával kapcsolatos vélemény
  kialakítása. (Kapcsolódó anyagok)
- Elvi döntés az Általános Művelődési Központ különválással történő
  átszervezéséről. (Előterjesztés)
- A háziorvosokkal kötendő feladat-ellátási szerződésekről (Kapcsolódó anyagok)

4. Bejelentések.

Zárt ülés:

1. Fecskeházi lakás bérlete iránti kérelem.

2. Külterületi fakivágási kérelem.

Csorvás, 2013. április 17.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Vissza felülre