Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. március 27-én (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Előadó: Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság
Szilágyi Menyhért polgármester (Előterjesztés)

2.    Beszámoló a 2012. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről.
Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző,  Dénes István a Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság elnöke (Előterjesztés)

3.    Egyéb előterjesztések.
- Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek
   Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(III.31.)  
   önkormányzati rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító 
   Okiratának módosítása. (Előterjesztés1) (Előterjesztés2) (Előterjesztés3)
- A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési
   díjainak megállapítása. (Előterjesztés)
- Az Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési
   Szabályzatának, Szakmai Programjának és Házirendjének módosítása. (Előterjesztés)
- A helyi építési szabályzatról szóló 7/2004.(II.27.) önkormányzati
   rendelet módosítása. (Előterjesztés)
- Az óvodai felvételi körzethatárok megállapítása. (Előterjesztés)

4.    Bejelentések.

Csorvás, 2013. március 20.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Vissza felülre