Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. február 27-én (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

 

Napirend:

1.    Beszámoló az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának 2012. évi tevékenységéről, és az önkormányzati feladatok társulásban történő ellátásának áttekintése. (Előterjesztés)
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester

2.    Beszámoló a családsegítő, a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó: Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata, valamint Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző (Előterjesztés1) (Előterjesztés2) (Előterjesztés3)

3.    Egyéb előterjesztések.
- Az Általános Művelődési Központ Szervezeti- és Működési 
  Szabályzatának jóváhagyása. (Előterjesztés)
- Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.10.)
  önkormányzati rendelet módosítása. (Előterjesztés)
- Határozathozatal az önkormányzati adósságkonszolidációval
  kapcsolatban. (Előterjesztés)
- Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzata középtávú tervezéséről. (Előterjesztés)

A képviselő testület ülésére később érkezett anyag közzététele

4.    Bejelentések.

Zárt ülés:

1.    A Liget Büfé bérletére kiírt pályázat elbírálása.

2.    Fecskeházi lakás bérlete iránti kérelem.

Csorvás, 2013. február 20.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Vissza felülre