Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala meghirdeti a Csorvás, István király utca 27. szám alatt lévő, önkormányzati tulajdonú 16 lakásos Fecskeház 10. számú  lakásának bérleti jogát.

 

A Fecskeházban lévő lakóegységek bérleti jogának lehetőségével elsősorban olyan 35 év alatti házastársi  vagy élettársi kapcsolatban élő fiatalok élhetnek, akik:
1.    sem együttesen, sem külön-külön önálló lakás- vagy lakóházingatlannak nem tulajdonosai, vagy tulajdonosai ugyan, de a tulajdonuk haszonélvezettel terhelt, és a haszonélvező használatában van;
2.    kereső tevékenységet folytatnak, vagy anyasági ellátásban részesülnek, illetve valamely felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói.
3.    rendelkeznek legalább a lakóegység bérleti jogviszonyának időtartama alatt valamely Magyarországon bejegyzett hitelintézetnél vagy biztosítótársasánál lakáscélú előtakarékossági betéttel.  (Amennyiben a lakóegység bérleti joga elnyerésének igény-bejelentésekor nem rendelkeznek lakáscélú előtakarékossági szerződéssel, vállalniuk kell, hogy legkésőbb a lakóegységre vonatkozó bérleti szerződés megkötésekor már rendelkezni fognak ilyennel. A bérleti szerződés megkötésének ugyanis egyik előfeltétele a lakáscélú előtakarékosság.) A lakáscélú megtakarításnak bérleményenként el kell érnie a 30.000,- Ft/hó összeget.
4.    vállalják, hogy a lakáscélú előtakarékossági szerződésben foglaltak teljesítését igazoló okmányokat negyedévenként bemutatják az önkormányzatnak.
A Fecskeház lakóegységei rendeltetésszerű használatával együtt járó üzemeltetési, és a szükséges karbantartási költségeken kívül, a bérlőket lakbérfizetési kötelezettség terheli, ami a mindenkor érvényes önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének 70%-a.
A kérelmeket Polgármesteri Hivatalban ingyenesen beszerezhető adatlapokon lehet benyújtani.
A kérelemhez mellékelni kell:
-    a lakáscélú előtakarékossági szerződést, vagy nyilatkozatot a 3. pont zárójeles részében szereplő kötelezettség vállalásáról
-    nyilatkozat az 1. pontban foglaltakról, vagyis arról, hogy a kérelmezők rendelkeznek-e lakás, vagy lakóházingatlan tulajdonjogával, és ha igen, milyennel
-    munkáltatói, vagy iskolalátogatási igazolást.

Amennyiben nem jelentkezik olyan igénylő, aki a fenti feltételeknek megfelel, úgy piaci alapon (albérletként) is igényelhető a lakóegység. Ebben az esetben a jelentkezőknek egyedi kérelmeket kell benyújtani, amelyen szerepel az igénylő(k) neve, lakcíme, születési ideje, anyja neve, munkahelye, valamint az indokolás, hogy  miért szeretne a Fecskeházba költözni.
A pályázatokat 2013. február 26-án kedden 12 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal  5. számú irodájában.
A lakóegységek bérletére benyújtott kérelmek tárgyában Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülésén dönt.

Csorvás, 2013. február11.
Polgármesteri Hivatal

Vissza felülre