Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje
értesíti az érintett szülőket, hogy a 2014/2015-ös nevelési évben
az óvodai ellátást igénylő gyermekek nyilvántartásba vétele az alábbi módon történik:

1. A 2014/2015. nevelési évre az óvodai beíratás időpontja:

2014. május 8-án. és 9-én. (csütörtök és péntek) 8-16 óra

2. A beíratás helye:

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje
Csorvás, Bocskai u. 2.

Az óvodai jelentkezéskor, beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, oltási könyvet, anyakönyvi kivonatot,TAJ kártyát.
Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Csorvás lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2015. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2014/2015. nevelési év során (2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig) megkezdhesse.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében köteles óvodába beíratni gyermekét a szülő abban az évben, amelyben a gyermek az 5. életévét betölti. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője nyilvántartása alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, a járási hivatalt, továbbá szabálysértési eljárás indítható a szülő ellen, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. A gyermeket, kérelemre – ha családi körülményei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja – az óvoda vezetője felmentheti az alól, hogy e törvény 24. §-ának (3) bekezdése alapján óvodai nevelésben vegyen részt.
A gyermeket az az óvoda köteles felvenni, amely óvodának életvitelszerűen a körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda), illetve életvitelszerűen a körzetében tartózkodik.

Vissza felülre