Csorvás Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Csorvás központjában, a 47-es számú főút mellett lévő
Szabadság téri Liget Büfé épületének bérleti jogviszony alapján történő, cél szerinti hasznosítására.
A bérleti jogviszony lehetséges kezdő időpontja: 2013. március 1.
A bérleti jogviszony időtartama: határozatlan.

 

A cél szerinti hasznosítás, mint pályázati feltétel azt jelenti, hogy a pályázat kiírója a nyertes pályázótól elvárja –szeszes ital kimérése és forgalmazása kivételével- a büfé profilba tartozó szolgáltatások (pl. meleg-, hideg étel, kávéital, alkoholmentes ital, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes ital, cukrászati készítmény, édesipari termék, édességáru) lehető legszélesebb körű, és a lehető legjobb minőségben történő folyamatos és biztonságos nyújtását.

A pályázatban fel kell tüntetni:
1.    a pályázó nevét, lakóhelyét, székhelyét, elérhetőségét (fax-ill. telefonszám, és/vagy e-mail cím);
2.    a pályázó tevékenységi körét, köreit.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1.    a pályázó jelenleg folytatott tevékenységének rövid leírását, kiemelten, hogy végez-e, ill. korábban végzett-e a pályázati kiírással azonos, vagy ahhoz hasonló profilú tevékenységet;
2.    a pályázónak a bérlemény üzemeltetésére vonatkozó tervét, elképzeléseit;
3.    a pályázónak a bérlemény (épület) használatáért felajánlott bérleti díj nettó és bruttó értékben megjelölt összegét;
4.    a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés megkötésével egyidejűleg az Önkormányzatnak kéthavi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót ad.

A pályázathoz csatolható a pályázó tevékenységére vonatkozó referencia.
A pályázat kiírója tájékoztatja a pályázóként érdeklődőket, hogy a büfé üzemeltetője – jogszabály tiltó rendelkezése alapján – szeszes italt nem mérhet ki, és nem forgalmazhat.
A pályázatokat zárt borítékban, úgy kell a Polgármesteri Hivatalba (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. sz.) eljuttatni, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig, azaz 2013. február 25-én 12.00 óráig beérkezzen. 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a LIGET Büfé épületének bérletére és cél szerinti hasznosítására”. 
A borítékbontásra a beérkezési határidő letelte után azonnal sor kerül.
A pályázatokról Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 27-ei ülésén dönt.
A pályázati eredményhirdetés ideje: 2013. február 28. 10.00 óra, helye: a Polgármesteri Hivatal 5. sz. irodája.
Csorvás Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázókat, hogy az önkormányzatot a pályázatok elbírálása tekintetében indokolási kötelezettség nem terheli, és a döntéssel szemben jogorvoslat sem vehető igénybe.
A pályázóként érdeklődők a pályázati felhívással kapcsolatban további tájékoztatást Samuné Mihalik Anna köztisztviselőtől kérhetnek, személyesen a Polgármesteri Hivatal 5. sz. irodájában, telefonon a (66) 258 001-es telefonszám 207-es mellékéről.

Csorvás, 2013. február 8.
Polgármesteri Hivatal

Vissza felülre