Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2013. január 30-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel

testületi ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Napirend:

1.    Csorvás Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megalkotása.
Előadó: Szilágyi Menyhért polgármester (Előterjesztés1)  (Előterjesztés2)  (mellékletek)

2.    A 2013. évi Közművelődési Munkaterv jóváhagyása.
Előadó: Kasuba Istvánné művelődésszervező (Előterjesztés1) (Előterjesztés2)

3.    Egyéb előterjesztések.
- Előterjesztés az étkeztetés térítési díjainak emeléséről. (Előterjesztés)
- Az Általános Művelődési Központ Szervezeti- és Működési 
  Szabályzatának elfogadása. (Előterjesztés)

4.    Bejelentések.

Zárt ülés:

1.    A Hérics Szálló és Konferencia Központ üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálása.

2.    Fecskeházi lakás bérlete iránti kérelem.

3.    Külterületi fakivágási kérelem.

Csorvás, 2013. január 24.

Szilágyi Menyhért
polgármester

Vissza felülre