1/2014.(II.12.)
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2/2014.(III.10.)
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(I.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról

3/2014.(II.28.)
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
térítési díjainak megállapításáról

 

4/2014.(IV.30.)
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

 

5/2014.(IV.30.)
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

 

6/2014.(IV.30.)
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról

 

 7/2014.(V.30.)
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t

a „Csorvás Városért” emlékplakett kitüntető díjról és
a „Csorvás Város Díszpolgára” kitüntető címről szóló
16/2005.(X.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 8/2014.(V.30.)
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 6/2014.(IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról

 

9/2014.(VI.30)
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12)
önkormányzati rendelet módosításáról

 

10/2014.(VII.15)
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t

az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

 

11/2014.(VIII.29.)
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12)
önkormányzati rendelet módosításáról

 

12/2014.(VIII.29.)
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

13/2014.(VIII.29.)
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t

a vízdíjak megállapításáról szóló 3/2001.(II.9.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

 

Vissza felülre