logo strukturalis alap

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZlogo strukturalis alap

Csorvás Város Önkormányzata 2017. márciusában a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01087 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A fejlesztés a Polgármesteri Hivatalban (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.) valósul meg.

A Kormány célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológia lehetőségeivel élve, országos szinten. A cél elérését a Kormány az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával tervezi megvalósítani.

A projekt keretében a csatlakozási feltételekben előírtak szerint megfelelően tisztított szakrendszeri adatbázisok kerülnek kialakításra, és lebonyolításra kerül az adatmigráció. Az ASP Korm.rendeletben meghatározott határidőre megvalósul a csatlakozás az önkormányzati ASP központhoz (rendszercsatlakozással). Tesztelésre és élesítésre kerül a működő csatlakoztatott szakrendszer. Az ASP Korm.rendeletben előírt technikai feltételeknek megfelelő – üzembe helyezett és működő – hardver eszközök és hálózati infrastruktúra elemek kerülnek beszerzésre (számítógépek, monitorok, kártyaolvasó eszközök, multifunkciós nyomató).

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01087
A kedvezményezett neve: Csorvás Város Önkormányzata
A támogatás összege: 6 998 873.- HUF
A támogatás aránya: 100 %
A projekt tervezett befejezése: 2018.06.30
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

 

MEGTÖRTÉNT A CSATLAKOZÁS AZ ASP KÖZPONTHOZ

Csorvás Város Önkormányzata a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. pályázati felhívás keretében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A fejlesztés a Polgármesteri Hivatalban (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.) megvalósult.

Önkormányzatunk a Kormány célkitűzésével összhangban megvalósította azt a fejlesztést, mely elősegítheti a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ezért volt fontos az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten. A cél elérését a Kormány az önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával segített megvalósítani.

A projekt keretében a csatlakozási feltételekben előírtak szerint kialakításra kerültek a megfelelően tisztított szakrendszeri adatbázisok, megtörtént az adatmigráció, adatfeltöltés. Rendszercsatlakozással csatlakozott Csorvás Város Önkormányzata az ASP Kormányrendeletben meghatározottak szerint az önkormányzati ASP központhoz. A működő csatlakoztatott szakrendszerek tesztelése és élesítése megtörtént, az előírt technikai feltételek, eszközök használatba vételével (számítógépek és kapcsolódó szoftverek, monitorok, kártyaolvasó eszközök, multifunkciós nyomtató).

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01087
A kedvezményezett neve: Csorvás Város Önkormányzata
A támogatás összege: 6 998 873.- HUF
A támogatás aránya: 100 %
A projekt befejezése: 2018.06.30
A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Vissza felülre