Csorvás Város Önkormányzata meghirdeti a Csorvás, Hunyadi utca 34. szám alatt lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlan 1. számú lakásának bérleti jogát, amely 2 lakószoba, konyha, fürdőszoba, spájz helyiségekből álló, 58 m2-es, összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakás.

Az önkormányzati tulajdonú lakás piaci alapon (albérletként) történő bérbeadása pályázati eljárás lefolytatásával történik.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, lakcímét, születési idejét, anyja nevét, munkahelyét, indokolást, hogy miért szeretne a lakásba költözni, továbbá mellékelni kell a pályázó és a vele együtt költözők jövedelem- és munkáltatói igazolását.

A lakás rendeltetésszerű használatával együtt járó üzemeltetési, és a szükséges karbantartási költségeken kívül a bérlőket lakbérfizetési kötelezettség terheli.

A pályázatokat 2023. szeptember 15-én 12 óráig lehet benyújtani postai úton (Csorvás Város Önkormányzata 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.) úgy, hogy az a benyújtási határidőig megérkezzen, vagy a pályázatok elhelyezhetők a Polgármesteri Hivatal bejárati kapuján lévő postaládába is.

A lakásba történő beköltözés időpontja: 2023. október 1.

A lakás bérletére benyújtott pályázatok tárgyában Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

További információ kérhető telefonon a 66/258-001-es telefonszám 3615-ös mellékén, vagy elektronikusan a pmh@csorvas.hu e-mail címen.

Csorvás, 2023. augusztus 29.

Vissza felülre