M E G H Í V Ó

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 24-én (hétfőn) 18:00 órai kezdettel

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T tart.

 

A közmeghallgatás helye: a Művelődési Ház színházterme. /5920 Csorvás, Petőfi Sándor u. 12./

A közmeghallgatás keretében Baráth Lajos polgármester tájékoztatást nyújt Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. és 2022. években végzett munkájáról és a 2023. évi költségvetés megalkotásáról.

A közmeghallgatáson a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői bármely témakörben kérdést tehetnek fel, illetve közérdekű kezdeményezéssel, javaslattal, észrevétellel élhetnek.

A közérdekű kezdeményezések, kérdések, javaslatok és észrevételek - névvel és címmel ellátva - írásban is benyújthatók legkésőbb 2022. október 21-ig Baráth Lajos polgármesternek címezve a Polgármesteri Hivatalhoz.

A közmeghallgatásra meghívást kapnak az alábbi közüzemi szolgáltatók képviselői:

- Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft.,

            - ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.,

            - DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.,

            - MVM Démász Áramhálózati Kft.

            - MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

Csorvás, 2022. október 10.

Baráth Lajos

polgármester

Vissza felülre