Megjelentek a

Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

2023. évi pályázati kiírásai

 

hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok

felsőoktatási tanulmányainak támogatására!

TÁJÉKOZTATÓ A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE

A pályázati kiírások és a hozzájuk kapcsolódó dokumentumok:   LETÖLTÉS

  • „A” típusú pályázati kiírás
  • „A” típusú pályázati űrlap (minta)
  • „B” típusú pályázati kiírás
  • „B” típusú pályázati űrlap (minta)
  • Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2019. (X.1.) rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
  • számú melléklet: Jövedelemnyilatkozat
  • számú melléklet: Vagyonnyilatkozat

Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázókat, hogy a pályázati eljárásról további információt a Csorvási Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájában kaphatnak. A pályázatoknak az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő EPER rendszerében való rögzítésének és a települési önkormányzathoz papíralapon történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.

 

A pályázati kiírások és a pályázati űrlapok, valamint a kötelezően benyújtandó mellékletek a https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/felhivasok/bursa-hungarica/ oldalról tölthetők le. Valamennyi dokumentum olvasható a Csorvási Polgármesteri Hivatal faliújságán is.

Csorvás, 2022. október 3.

Polgármesteri Hivatal

Vissza felülre