Tisztelt Szülő!

A 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében az alábbiakról tájékoztatom:

  • Az őszi szünet nem adható ki. A 2022. szeptember 7-én kelt levelünk mellékleteként küldött Nyilatkozaton igényelt őszi szünidei étkezés helyett a gyermek tanítási időben a megszokott intézményi gyermekétkeztetést veheti igénybe.
  • A  téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő). (Hosszabb lesz a téli szünet)

A 2022/2023-as tanév évközi szüneteiben Csorvás Város Önkormányzata az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést az alábbi munkanapokon ingyenesen biztosítja az Ön hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, 5 hónaposnál idősebb és/vagy intézményi jogviszonnyal nem rendelkező, vagy iskolai nevelésben részesülő kiskorú gyermeke számára:

 

a téli szünetben 11 munkanapon: 2022. december 22. (csütörtök),

2022. december 23. (péntek),

2022. december 27. (kedd),

2022. december 28. (szerda),

2022. december 29. (csütörtök),

2022. december 30. (péntek),

2023. január 2. (hétfő),

2023. január 3. (kedd),

2023. január 4. (szerda),

2023. január 5. (csütörtök),

2023. január 6. (péntek).

a tavaszi szünetben 2 munkanapon: 2023. április 6. (csütörtök) és 2023. április 11. (kedd).

 

A téli szünetre vonatkozóan tájékoztatom, hogy amennyiben hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekének jogosultsága a téli szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor (2022 december 22.), vagy az azt megelőző harmincadik napon (2022. november 22.) fennáll, a szülő, a törvényes képviselő erre irányuló kérelmére Csorvás Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a napközi konyhán: Csorvás, István király u. 34. sz. alatt a fent felsorolt munkanapokon 11-12 óra között.

A szülő vagy az általa megbízott személy a napközi konyháról elviheti az ebédet a jogosult gyermeknek egy tiszta ételhordóban.

Kérem, hogy a mellékelt nyilatkozatot kitöltve, telefonszámát beírva, aláírva adja át a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vagy a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, 2022. december 2-án (pénteken) 12 óráig. A jelen értesítő levél Önnek történő megküldésével egyidejűleg a levél címzettjéről értesítem a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, ezután a családsegítők szükség esetén telefonon felkeresik Önt, illetve a 70/9533-284 és a 70/9344-327-es telefonszámokon elérhetőek, és segítséget nyújtanak a mellékletben megküldött nyilatkozat kitöltéséhez.

Csorvás, 2022. szeptember 30.

                                                                                              Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi

                                                                                                                      Jegyző

Vissza felülre