A Kormány a kialakult helyzetben felmérést végez a lakosság 2022/2023. évi fűtési szezon alatt várhatóan jelentkező barnakőszén tüzelőanyag igényének meghatározásához annak érdekében, hogy biztosítható legyen a becslés alapján szükséges barnakőszén mennyisége.  

A felméréshez Ön az önkormányzatnál jelentheti be 2022. szeptember 29-éig, hogy a megjelölt fűtési időszakban előre láthatóan milyen mennyiségű barnakőszén igénye lesz háztartási fűtési célra.

Az igény bejelentésekor meg kell adni:

           - a nevét,

           - a lakcímét,

           - a barnakőszén mennyiségét mázsában kifejezve, és

nyilatkoznia kell az igénybejelentés során arról is, hogy hozzájárul a személyes adatainak   az önkormányzat általi kezeléséhez.

Az igénybejelentést a Csorvási Polgármesteri Hivatalban teheti meg Takács-Kiss Klaudia szociális ügyintézőnél személyesen vagy telefonon a 66/258-001 telefonszám 3617-es mellék számán, vagy elküldheti e-mailben a pmh@csorvas.hu e-mail címre, illetve levélben a Csorvási Polgármesteri Hivatal címére (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17.).

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást.

 

                                                                       Csorvási Polgármesteri Hivatal

Vissza felülre