infoblokk erfa also

Projekt címe: Önkormányzati járdaépítés/felújítás Csorvás városban   

Projekt azonosítója: 3081472737

Projekt rövid összefoglalója: Csorvás város épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmarad a nagyobb településekétől, nagyon sok járda szorul felújításra. Örömteli, hogy a Magyar Kormány célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, ezáltal az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítását, a településkép épülését, ezzel elősegítve a lakoság életminőségének javulását, a település népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozását. Csorvás városban 709 méter járdát kívánunk építeni, felújítani, mely 3 utcát érintő 340, 246 és 123 méteres szakaszokat tartalmaz. A munkák elvégzését közfoglalkoztatottainkkal kívánjuk megvalósítani. Jelen pályázat jellemzően az anyagköltségek támogatását finanszírozná.

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása: Jelen pályázat keretében Csorvás Város Önkormányzata új járdák építését és meglévő szilárd burkolatú járdák javítását, felújítását tervezi. Kiemelt pontok a Batthyány és a Petőfi utca érintett szakaszai, ahol közlekedésbiztonsági szempontból is nagyon indokolt a járda megléte. Egyes szakaszok tömegközlekedéssel is jelentősen érintettek. A járda megépítésével ill. felújításával a gyalogos forgalom biztonságossága és zavartalansága megoldható. A Tavasz és Kazinczy utcákban lakóknak évek óta jogos igénye, hogy a pályázattal érintett „névtelen” utca 123 méteres szakaszán épüljön új járda, hiszen ők a település központját jelenleg csak nagy kerülővel tudják elérni. A projekt költségvetése elsődlegesen anyagfelhasználási költségeket tartalmaz, általános költségként a tervezés költségét tervezzük elszámolni, további általános költségek (projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás-nyilvánosság, műszaki ellenőr) az önkormányzati költségvetéséből kerülnek finanszírozásra. A projekt műszaki-szakmai megvalósítása során maradéktalanul betartásra kerülnek az Útügyi Műszaki Előírások. A megvalósítást követő beszámoló felmérési naplóval és fotódokumentációval kerül majd alátámasztásra. Csorvás város épített környezetének infrastrukturális állapota az elmúlt évek fejlesztései ellenére is elmarad a nagyobb településekétől, nagyon sok járda szorul felújításra. A településen a járdák, illetve a jelen pályázattal érintett és a csatolt műszaki dokumentumokban szereplő járdák legalább 40-50 éve készültek, felületük leromlott, balesetveszélyes, a gyalogos közlekedés a szilárd burkolatú közúton történik. A felújítással érintett járdaszakaszokon a felületen keletkezett magasságkülönbségek miatt gyalogosan, kerekesszékkel és babakocsival balesetveszélyes a közlekedés. Közlekedésbiztonsági szempontból és a szolgáltatások elérhetősége miatt elengedhetetlen ezen leromlott járdák teljes felújítása, illetve a járda nélküli szakaszokon járda készítése.

A tervezett fejlesztés összhangban van az MFP jelen pályázati kiírásban foglaltakkal, a fejlesztés eredményeként fejlődik a települési közlekedési infrastruktúra, ezzel javulhat az alapvető szolgáltatások hozzáférhetősége, a településkép, ami elősegítheti a lakoság életminőségének javulását, a település népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozását. A projekt indokoltsága, célja, tartalma, valamint viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel, továbbá a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal is összhangban van. A projekt fizikai befejezését a beszerzett anyagok felhasználásával létrehozott/megvalósított/felújított járda műszaki átadása jelenti. A projekt befejezésekor az elszámolás részeként elkészülő beszámoló tartalmazni fogja az eredménymutatókat négyzetméterben (a fejlesztés keretében beszerzett anyagból új járda építése, illetve a felújított szilárd burkolatú járdafelület). A projekthez kapcsolódó öt éven át tartó fenntartási kötelezettséget Csorvás Város Önkormányzata kötelezően vállalja az elszámolás elfogadását követően

Projekt teljes elszámolható költsége (Ft): 2 968 582,00 (Támogatói Okirat alapján)

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.10.31.

Vissza felülre