Tisztelt Szülő!

A 2022/2023-as tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) sz. BM rendelet 7.§-a, a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 23/2021. (VI.1.) ITM rendelet 2.§ b) pontja, és a 328/2011. (XII. 29.) Korm.rendelet 13/B.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében tájékoztatom, hogy a 2022/2023-as tanév évközi szüneteiben Csorvás Város Önkormányzata az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést az alábbi munkanapokon ingyenesen biztosítja az Ön hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, 5 hónaposnál idősebb és/vagy intézményi jogviszonnyal nem rendelkező, vagy iskolai nevelésben részesülő kiskorú gyermeke számára:

 

az őszi szünetben 3 munkanapon: 2022. november 2. (szerda),

2022. november 3. (csütörtök),

2022. november 4. (péntek);

 

a téli szünetben 7 munkanapon: 2022. december 22. (csütörtök), 2022. december 23. (péntek),
2022. december 27. (kedd), 2022. december 28. (szerda),
2022. december 29. (csütörtök), 2022. december 30. (péntek),
2023. január 2. (hétfő).

a tavaszi szünetben 2 munkanapon: 2023. április 6. (csütörtök) és 2023. április 11. (kedd).

 

Az őszi szünetre vonatkozóan tájékoztatom, hogy amennyiben hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekének jogosultsága az őszi szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor (2022 november 2.), vagy az azt megelőző harmincadik napon (2022. október 3.) fennáll, a szülő, a törvényes képviselő erre irányuló kérelmére Csorvás Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a napközi konyhán: Csorvás, István király u. 34. sz. alatt a fent felsorolt munkanapokon 11-12 óra között.

A szülő vagy az általa megbízott személy a napközi konyháról elviheti az ebédet a jogosult gyermeknek egy tiszta ételhordóban.

(Amennyiben az Ön hátrányos helyzetű gyermeke, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesül, az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést a 2022/2023-as nevelési év őszi szünetében a bölcsőde és az óvoda nyitva tartása miatt az intézményben helyben valamennyi munkanapon igénybe veheti).

Kérem, hogy a mellékelt nyilatkozatot kitöltve, telefonszámát beírva, aláírva adja át a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vagy a Polgármesteri Hivatal munkatársainak, 2022. október 21-én (pénteken) 16 óráig. A jelen értesítő levél Önnek történő megküldésével egyidejűleg a levél címzettjéről értesítem a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, ezután a családsegítők szükség esetén telefonon felkeresik Önt, illetve a 70/9533-284 és a 70/9344-327-es telefonszámokon elérhetőek, és segítséget nyújtanak a mellékletben megküldött nyilatkozat kitöltéséhez.

Csorvás, 2022. szeptember 7.                                                  Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi

                                                                                                                      Jegyző

Vissza felülre