Csorvási Polgármesteri Hivatal  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Csorvási Polgármesteri HivatalPénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023.06.30. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (lll.7) Korm.rend. 1. melléklet 19. pont

Ellátandó feladatok:

A pénzügyi informatikai rendszerben adatszolgáltatás, gazdasági előkészítő, adminisztratív, beszámolási és adatszolgáltatási tevékenységben való részvétel. Házi pénztár kezelése, pénztári feladatok ellátása. Analitikus nyilvántartások vezetése. Adatkezelés az Oktatási Hivatal pénzügyi moduljában az Önkormányzat fenntartásában lévő óvoda tekintetében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi-számviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Középfokú képesítés,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       az I. ill. a II. besorolási osztályba sorolhatósághoz meghatározott végzettségek és szakképzettségek, ill. szakirányú szakképesítések

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       közigazgatásban hasonló munkakörben szerzett gyakorlat, államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, ASP program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       végzettséget igazoló okiratok
 •       a 87/2019.(lV.23.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz
 •       a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat adatait a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik, és a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetik
 •       vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat
 •       három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi nyújt, a 0666/258-001/3602 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Csorvási Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4416/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-számviteli ügyintéző.
 •       Elektronikus úton Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi részére a kerekesne.gyongyi@csorvas.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       www.csorvas.hu - 2021. november 19.
Vissza felülre