Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ertekezlet
2021. szeptember 29-én (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Tájékoztatom a meghívottakat, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet értelmében az ülés kizárólag védettségi igazolvánnyal látogatható.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme (Csorvás, Rákóczi u. 17).

Napirend:

1. Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje Intézmény 2021-2022. évi Munkatervének elfogadása, és a 2020-2021. évi szakmai munkáról szóló beszámoló elfogadása.
Előadó: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető Előterjesztés Kapcsolódó anyag 1 Kapcsolódó anyag 2

2. Csorvás Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
Előadó: Maczák Istvánné intézményvezető Előterjesztés

3. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotáról.
Előadó: Dr. Kaszai Balázs, a Pénzügyi-, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke Előterjesztés

4. Az Önkormányzat 2021. I . félévi gazdálkodásának tapasztalatai.
Előadó: Baráth Lajos polgármester Előterjesztés

5. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Baráth Lajos polgármester Előterjesztés Kapolcsódó anyag

6. Egyéb előterjesztések.

6-1. A Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. III. negyedévi gazdálkodásának tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadása.
Előadó: Samu Kálmán, a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Előterjesztés

6-2. Tájékoztató a Csorvási Gulyás Mihály Általános Iskolában folyó szakmai munkáról.
Előadó: Kovács Irén intézményvezető Előterjesztés

6-3. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadására.
Előadó: Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi jegyző Előterjesztés

6-4. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában.
Előadó: Vicziánné Vincze Mónika intézményvezető Előterjesztés

6-5. Előterjesztés a külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyában kiírt felhívásra támogatási kérelem benyújtása tárgyában.
Előadó: Kelemen Mihály alpolgármester Előterjesztés

6-6. Előterjesztés a 2021. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése tárgyában.
Előadó: Baráth Lajos polgármester Előterjesztés

6-7. Előterjesztés Csorvás Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye engedélyezett közalkalmazotti létszámkeretének emelése tárgyában.
Előadó: Maczák Istvánné intézményvezető Előterjesztés

6-8 Előterjesztés a 2021. évi Szent Teréz napi búcsú megrendezése tárgyában.
Előadó: Baráth Lajos polgármester Előterjesztés

6-9. Előterjesztés a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesülettel kötött Együttmüködési Megállapodás módosítása tárgyában.
Előadó: Baráth Lajos polgármester Előterjesztés

6-10. Előterjesztés a Csorvási Polgármesteri Hivatal épületén belüli felújítási munkálatok tárgyában.
Előadó: Baráth Lajos polgármester Előterjesztés

6-11. Előterjesztés vízkárelhárítási terv elfogadásáról.
Előadó: Baráth Lajos polgármester Előterjesztés Kapcsolódó anyag

7. Bejelentések.

 

Zárt ülés:

1. Fecskeházi lakás bérlete iránti kérelem elbírálása.
2. Kamatmentes lakásvásárlási hitelkérelem elbírálása.

Csorvás, 2021. szeptember 21.

 

Baráth Lajos
polgármester

U.i.:  A testületi ülés 30 napig megtekinthető volt.

Vissza felülre