Tisztelt Szülő!

A 2021/2022-es tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.08.) sz. EMMI rendelet 6.§, a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 14/2020. (V.13.) ITM rendelet 2.§, és a 328/2011. (XII. 29.) Korm.rendelet 13/B.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében tájékoztatom, hogy a 2021/2022-es tanév évközi szüneteiben Csorvás Város Önkormányzata az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést az alábbi munkanapokon ingyenesen biztosítja az Ön hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, 5 hónaposnál idősebb és/vagy intézményi jogviszonnyal nem rendelkező, vagyiskolai nevelésben részesülő kiskorúgyermeke számára:

 

az őszi szünetben 5 munkanapon:
2021. október 25. (hétfő), 2021. október 26. (kedd), 2021. október 27. (szerda), 2021. október 28. (csütörtök) 2021. október 29. (péntek);

a téli szünetben 7 munkanapon: 2021. december 22. (kedd), 2021. december 23. (szerda), 2021. december 27. (hétfő), 2021. december 28. (kedd), 2021. december 29. (szerda), 2021. december 30. (csütörtök) és 2021. december 31. (péntek);

a tavaszi szünetben 4 munkanapon: 2022. április 14. (csütörtök), 2022. április 15. (péntek), 2022. április 18. (hétfő) és 2022. április 19. (kedd).

 

Az őszi szünetre vonatkozóan tájékoztatom, hogy amennyiben hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekének jogosultsága az őszi szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor (2021. október 25.), vagy az azt megelőző harmincadik napon (2021. szeptember 25.) fennáll, a szülő, a törvényes képviselő erre irányuló kérelmére Csorvás Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a napközi konyhán: Csorvás, István király u. 34. sz. alatt a fent felsorolt munkanapokon 11-12 óra között.

A szülő vagy az általa megbízott személy a napközi konyháról elviheti az ebédet a jogosult gyermeknek egy tiszta ételhordóban.

(Amennyiben az Ön hátrányos helyzetű gyermeke, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesül, az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést a 2021/2022-es nevelési év őszi szünetében a bölcsőde és az óvoda nyitva tartása miatt az intézményben helyben valamennyi munkanapon igénybe veheti).

Kérem, hogy a kiküldött nyilatkozatot kitöltve, telefonszámát beírva, aláírva adja át a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vagy a Polgármesteri Hivatal munkatársának, 2021. október 18-án (hétfőn) 16 óráig. A jelen értesítővel egyidejűleg értesítem a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, ezután a családsegítők felkeresik Önt, és segítséget nyújtanak a mellékletben megküldött nyilatkozat kitöltéséhez.

Csorvás, 2021. szeptember 13.                                                 Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi  jegyző

Vissza felülre