felkialtojel3Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III.27.) Korm. rendelet rendelkezései a mai napon, azaz 2021. április 7-én hatályba lépnek, az alábbiak szerint. (A Korm. rendelet teljes szövege itt található: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2100144.kor)

- A kijárási tilalom időszaka az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszak.

- A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszüntetésre kerülnek. A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségek kinyithatnak.

- A vendéglátó üzletben való tartózkodás az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett.

- A tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben egy vásárló tartózkodhat.

- A tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben legfeljebb átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat. Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles az üzlet bejárata előtt mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy egy időben összesen hány fő vásárló tartózkodhat az üzlet vásárlóterében.

Az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni arról, hogy

a) a bejutásra várakozók - a közös háztartásban élők kivételével - egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak,

b) a vásárlók számára a kézfertőtlenítés lehetősége az üzlet vásárlóterében folyamatosan biztosított legyen,

c) az üzlet vásárlóterében a felületek fertőtlenítése folyamatos legyen, és

d) a bevásárláshoz használt eszközök (kocsi, kosár) fertőtlenítése folyamatosan megtörténjen.

A létszámkorlátozás szempontjából nem kell figyelembe venni:

a) a 14. életévét be nem töltött kiskorút,

b) a 65. életévét meghaladott személy segítőjét és

c) a fogyatékossággal élő személy segítőjét.

Az olyan üzlet, amely nem rendelkezik vásárlótérrel, abban az esetben tarthat nyitva, ha az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője gondoskodik arról, hogy a sorban álló várakozók - a közös háztartásban élők kivételével - egymástól 1,5 méteres távolságot folyamatosan tartsanak.

A Kormány felkéri a vásárlókat, hogy törekedjenek a távolságtartási szabály betartására, és az üzletekben csak a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges időtartamot töltsenek.

A bevásárlóközpont üzleten, valamint a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségen vagy helyszínen kívüli területén történő tartózkodás, közlekedés, továbbá az üzletek, valamint a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségek vagy helyszínek előtti területen történő várakozás során - a közös háztartásban élők kivételével - mindenki köteles a másik embertől legalább 1,5 méter távolságot tartani.

Tisztelettel arra kérem a Lakosságot, hogy fegyelmezetten tartsák be a rendelkezéseket. A fokozott óvatosság mind a saját magunk, mind a közösség érdekében szükséges.

Továbbra is vigyázzunk egymásra és magunkra!

Tisztelettel:

Baráth Lajos, polgármester

Vissza felülre