ALAP- ÉS EGYSÉGES SZERKEZETŰ RENDELETEK


2/1991.(II.22.)
r e n d e l e t

a kommunális adóról

12/1991.(X.17.)
r e n d e l e t

lakásvásárláshoz nyújtható
helyi támogatásról

11/1993.(IV.8.)
r e n d e l e t

az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

2/1994.(I.27.)
r e n d e l e t

az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályozásról

6/1994/III.20./
r e n d e l e t
   
a város címeréről, zászlajáról és azok használatának rendjéről

19/1995.(XII.29.)
r e n d e l e t

a helyi iparűzési adóról

3/1998./III.19./
r e n d e l e t

az ebek tartásáról

1/1999. (II.8.)
r e n d e l e t

a települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

5/2000.(III.30.)
r e n d e l e t
 
"Az év legjobb csorvási sportolója" cím adományozásáról

14/2000.(X.2.)
r e n d e l e t

a köztemetőről

15/2000. (X.2.)
r e n d e l e t

a közterületek fellobogózásáról

17/2000. (X.27.)
r e n d e l e t

az önkormányzat közművelődési feladatairól

 

27/2000.(XII.29.)
r e n d e l e t

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás
kötelező igénybevételének egyes szabályairól

14/2001.(XI.5.)
r e n d e l e t

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint
szociális és kegyeleti támogatásokról

16/2001.(XI.5.)
r e n d e l e t

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról

18/2001. (XII.30.)
r e n d e l e t

a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötések ösztönzésről

2/2003.(II.7.)
r e n d e l e t

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

8/2003.(II.28.)
r e n d e l e t

Az önkormányzati tulajdonú Fecskeház lakóegységeinek bérbeadásáról

7/2004.(II.27.)

a nagyközség helyi építési szabályzatáról

1. számú melléklet   2. számú melléklet

19/2004.(VII.2.)
r e n d e l e t

A Környezetvédelmi Alapról

20/2004./VII.2./
r e n d e l e t

A talajterhelési díjról

16/2005.(X.7.)
r e n d e l e t

a ”Csorvás Városért”emlékplakett kitüntető díjról és
a ”Csorvás Város Díszpolgára” kitüntető címről

5/2009.(II.27.)
r e n d e l e t

a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

9/2009.(V.29)
r e n d e l e t

a köztisztaság fenntartásáról

15/2009.(X.1.)
r e n d e l e t

az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz
csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi
követelményeinek meghatározásáról

16/2009.(X.30.)
r e n d e l e t

a vásárokról, piacokról

18/2009.(XII.3.)
r e n d e l e t

az állatmérlegelési díjak megállapításáról

8/2011. (VI. 30)
r e n d e l e t

a védőnői körzetekről

9/2011.(VI.30.)
r e n d e l e t

a hivatali helyiségen kívüli , valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj meghatározásáról

15/2011.(X.28.)
r e n d e l e t

a természeti és építészeti értékek helyi védelméről

20/2013.(XII.31.)
r e n d e l e t

a gyermekek részére nyújtható személyes gondoskodásról
és természetbeni ellátásokról

5/2014.(IV.30.)
r e n d e l e t

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

6/2014.(IV.30.)
r e n d e l e t

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról

 10/2014.(VII.15)
r e n d e l e t

az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

16/2014.(XI.30.)
r e n d e l e t

a közterületek elnevezésének, az elnevezés megváltoztatásának, és a házszámozás szabályainak megállapításáról

1/2015.(I.30.)
r e n d e l e t

a gyermekek napközbeni ellátásának ellátási formák szerinti
intézményi térítési díjairól

6/2015.(II.27.)
r e n d e l e t

a települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

7/2015.(II.27.)
r e n d e l e t

a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások
térítési díjainak megállapításáról

8/2015.(III.27.)
r e n d e l e t

az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről

5/2015.(III.20.)
r e n d e l e t

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 


RENDELETEK

 

2015. évi rendeletek
2014. évi rendeletek
2013. évi rendeletek

2012. évi rendeletek
2011. évi rendeletek
2010. évi rendeletek
2009. évi rendeletek
2008. évi rendeletek
2007. évi rendeletek
2006. évi rendeletek
2005. évi rendeletek
2004. évi rendeletek
2003. évi rendeletek
2002. évi rendeletek
2001. évi rendeletek
2000. évi rendeletek

PÁLYÁZATOK

Csorvási SK támogatási kérelme (sportfejlesztési programja 2016) és határozat 2016

Csorvási SK támogatási kérelme (sportfejlesztési programja 2015) és határozat 2015

Csorvási SK támogatási kérelme (sportfejlesztési programja 2014) és határozat 2014

CSSK támogatási kérelme (sportfejlesztési programja2016) és határozat2016

CSSK támogatási kérelme (sportfejlesztési programja2015) és határozat2015

CSSK támogatási kérelme (sportfejlesztési programja2014) és határozat2014

Csorvás Város Önkormányzata 52 975 694,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert az Arany János u. I. ütemének útépítésére.

Sikeresen lezárult az informatikai pályázat

ÁROP -1.A.2/ A-2008-0211Szervezetfejlesztési folyamat végrehajtása a Csorvási Polgármesteri Hivatalban

Sikeres pályázat
A szervezetfejlesztés újabb lépése
Szervezetfejlesztés az Önkormányzatnál
Szervezetfejlesztés következő lépés
Lezárult a pályázat
Települési légszennyezettségi adatok a manuális (RIV) mérőhálózat alapján. Az adatok a legközelebbi mérési állomásról, Orosházáról származnak”

CSORVÁS Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja

CSORVÁS Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

2015. évi 116. sz. Határozat a HEP felülvizsgálatáról

Vissza felülre