Humán szolgáltatások fejlesztése a Békéscsabai járásban
EFOP-1.5.2-16-2017-00033

Főkedvezményezett (konzorciumvezető): Gerendás Község Önkormányzata
Konzorciumi partnerek:      Csorvás Város Önkormányzata
                                           Telekgerendás Község Önkormányzata
                                           Kétsoprony Község Önkormányzata
                                           Csabaszabadi Község Önkormányzata
Támogatási összeg: 248.493.641 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítás időtartama: 2018.04.01 – 2020.03.31 (24 hónap)

Az 5 fős konzorcium az EFOP-1.5.2-16-2017-00033 projekt megvalósításával célul tűzte ki a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentését, illetve a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását. A projekt fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex - a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló - kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.
A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok keretében megvalósul a helyi emberi erőforrás fejlesztési terv kidolgozása és nyomonkövetése, illetve szakemberhiány, szaktudás hiány enyhítését célozva a humán közszolgáltatásban dolgozók képzésben vehetnek részt. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítása érdekében szolgáltatás-csomagok kerülnek kialakításra, támogatva
 a célcsoport kompetenciáinak fejlesztését, ezáltal munkaerőpiaci pozíciójának javítását,
 a potenciális munkáltatók szemléletformálását,
 az egészségtudatosság fejlesztését,
 a rendszeres, életvitelszerű testmozgás elterjedését.
A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, azon belül is a fiatalok közösségépítése a projekt egyik kiemelt célterülete. A vidék megtartó képességének fejlesztése érdekében a célcsoport helyben maradását ösztönző, a helyi életminőséget javító szolgáltatás-fejlesztések programok valósulnak meg.
A projekt elsődleges célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú lakosság, az idősek a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportként jelenik meg a projekt hatóterületén élő teljes lakosság.
A projekt főbb számszerűsíthető eredményei:
 Összesen legalább 905 fő célcsoport-tag bevonása;
 Helyi szakemberhiányos humán közszolgáltatás enyhítése 10 fő továbbképzése által;
 200 db egyéni fejlesztési terv;
 150 fő, aki részt vesz az egyéni mentorálásban;
 500 fő, aki az egészségmegtartással programelemben részt vesz;
 5 db a célcsoport helyben maradását ösztönző program;
 5 db a fiatalok helyben maradását ösztönző szolgáltatás/program.


TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00010 azonosító számú, „A csorvási Bocskai u. 2. sz. alatti Bölcsőde és Óvoda felújítása, eszközbeszerzése” című projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális infoblokk kedv final CMYK ERFA Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága döntése értelmében 100%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt összköltsége 29 796 773 Ft.
A projekt keretében Bocskai u. 2. sz. alatti Bölcsőde és Óvoda, valamint az István király u. 34. sz. alatti Óvoda felújítása valósul meg. A fejlesztés révén a két helyszín tekintetében megtörténik a padlóburkolatok, a melegítőkonyhák, a kézmosók, WC blokkok felújítása, valamint a hiányzó eszközök beszerzése.

 


TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00061 azonosító számú, „Csorvás Város Önkormányzat közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energiaforrás infoblokk kedv final CMYK ERFAbevonásával” című projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága döntése értelmében 100%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt összköltsége 155.099.541 Ft. Tervezett befejezés dátuma: 2018.09.30.
A munkák során 3 épület energetikai felújítása történik meg. Két épület mintegy 100 éve épült, jelenleg Polgármesteri Hivatal és Óvoda-bölcsőde funkciót látnak el, előbbi épület helyi védettség alá tartozik. Ezek esetében az épületszerkezetek az anyagfelhasználásból, valamint az építés idejéből adódóan a mai energetikai és élettani igényektől jelentősen elmaradnak, a kivitelezési technológiából adódóan a szerkezetek hőhidasak, az épület hővesztesége jelentős. A homlokzati nyílászárók rossz állapota. Ezen a két épületen gépészeti korszerűsítés kerül megvalósításra, továbbá a falazatok, födém utólagos hőszigetelése, valamint napelemek elhelyezése a tetőszerkezetre. A 3. épület 35 éve épült, jelenleg Óvoda-bölcsőde funkciót lát el, az épületen gépészeti és építészeti korszerűsítés vált szükségessé.

Sajtóközlemény projekt befejezéséről

Csorvás TOP-3.2.1 -felhívás

Csorvás_TOP-3.2.1. Útmutató és iratminták.docx

Csorvás_TOP-3.2.1. szerződéstervezet 1rész.docx

Csorvás_TOP-3.2.1. szerződéstervezet 2rész.docx

Csorvás_TOP-3.2.1. szerződéstervezet 3rész.docx

Műszaki dokumentumok és költségvetés

Frissítés: A beérkezett pályázatok bontási jegyzőkönyve


Csorvás Város Önkormányzatának az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. felhívására benyújtott, TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00018 azonosítószámmal nyilvántartott és "Csorvás infoblokk kedv final CMYK ERFAVáros Egyesített Szociális Intézmény épületének energetikai felújítása" című támogatási kérelmét az Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság 124.385.236 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A fejlesztés keretében az intézmény (Csorvás Rákóczi utca 15. hrsz: 660) energetikai korszerűsítése valósul meg a következők szerint: födémszigetelés 801 m2-en homlokzati falak szigetelése 671 m2-en, nyílászárók telepítése 34,1 m2-en, kondenzációs kazán és fűtéskorszerűsítés, valamint 20 kw-os napelemes rendszer telepítése. Továbbá létrejön egy 13,9 felületű napkollektoros rendszer (szoláris hozam: 282 kWh/nm/év) is (síkkollektor).

Kapcsolódó dokumentumok: 

Sajtóközlemény 

bontási jegyzőkönyv
műszaki dokumentumok
Csorvás ESZI TOP-3.2.1-16 szerződéstervezet
Csorvás ESZI TOP 3.2.1. - útmutató és iratminták
Csorvás ESZI TOP-3.2.1-16 felhívás


Csorvás Város Önkormányzata közbeszerzési felhívást tesz voros kereszt

Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése a Csorvási Egészségügyi Centrum bővítésével 

tárgyában. A teljes dokumentum IDE KATTINTVA olvasható. Kapcsolódó dokumentumok becsomagolva zip fájlban.

Frissítés: A beérkezett ajánlatok bontási jegyzőkönyve és jelenléti íve.


Gerendás Község Önkormányzata Csorvás Város Önkormányzatával konzorciumban 2017. májusában a TOP-3.1.1-15 kódszámú „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” c. Pályázati Felhívás infoblokk kedv final CMYK ERFA keretében 100%-os támogatási intenzitású, visszanem térintendő támogatásban részesült.
Részletek IDE KATTINTVA olvashatók.


 

160 éves Csorvás - Közös magyar múlt, jelen, jövő
Pályázati azonosító: TTP-KP-1-2017/1-000221
Ikt.: BGA_BGA/5874/2017.

kormany tamogatasVédőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése a csorvási Egészségügyi Centrum bővítésével
(TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00006) 
Sajtóközlemény

 


Csorvási SK (futball) támogatási kérelme (sportfejlesztési programja 2020) és határozat 2020
Csorvási SK támogatási kérelme (sportfejlesztési programja 2020)
és határozat 2020

Csorvási SK támogatási kérelme (sportfejlesztési programja 2019) és határozat 2019

Csorvási SK támogatási kérelme (sportfejlesztési programja 2018) és határozat 2018

Csorvási SK támogatási kérelme (sportfejlesztési programja 2017) és határozat 2017

Csorvási SK támogatási kérelme (sportfejlesztési programja 2016) és határozat 2016

CSSK támogatási kérelme (sportfejlesztési programja2017) és határozat2017

CSSK támogatási kérelme (sportfejlesztési programja2016) és határozat2016

 

 

 


Vissza felülre