infoblokk erfa also

KEDVEZMÉNYEZETT: Csorvás Város Önkormányzata
PROJEKT CÍME: Csorvás - új mini bölcsőde kialakítása
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00014
Támogatás összege: 117 143 681 Ft A támogatás intenzitása: 100%
A befejezés tervezett dátuma: 2022.02.28.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A projekt megvalósítási helye az 5920 Csorvás, Bocskai utca 2.(belterület Hrsz.: 1795/30) címen található ingatlan (telek), melynek kizárólagos tulajdonosa Csorvás Város Önkormányzata. A telek területe összesen 5004 m2, jelenlegi beépítettsége 1142,6 m2 (22,83 %). A projekt során kialakításra kerülő új mini bölcsőde a városban található Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje új intézményegységeként fog működni a megvalósítást követően. Az intézmény fenntartója Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az intézmény bölcsődei tagintézménye jelenleg mindösszesen 24 fő (2 csoportszoba, 12 fő/ csoportszoba) 0-3 év közötti kisgyermek befogadására és ellátására alkalmas. A projekt megvalósításával a városnak lehetősége nyílik egy új építésű, minden követelménynek megfelelő 8 férőhelyes mini bölcsőde létrehozására, hozzájárulva ezzel a város és a szomszédos Gerendás község bölcsődei férőhely igényeinek kielégítéséhez. A városban jelen pillanatban 118 fő 3 éven aluli kisgyermek él, és mivel a működő bölcsődénk jelenleg 24 kisgyermek ellátására elegendő férőhely kapacitással rendelkezik, ez a kapacitás a városban élő kisgyermekek számát tekintve nem elegendő, emellett a lakosság részéről felmerült igényeket figyelembe véve is magasabb férőhely kapacitásra van szükség. Ezen felül Gerendás község lakosai részéről is igény mutatkozik arra, hogy Csorváson részesüljenek kisgyermekeik bölcsődei ellátásban. Az új mini bölcsőde kialakításához kapcsolódóan a szakszerű és minőségi mini bölcsődei szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen eszközök is beszerzésre kerülnek a projekt megvalósítása során. A betervezett eszközök listája a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet követelményei alapján kerültek összeállításra. A Felhívás Területspecifikus Mellékletének 1.2 pontjában meghatározott elkülönített földrajzi célterületek közül a "Minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszegből" kerül lehívásra a támogatás.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.csorvas.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: Csorvás Város Önkormányzata Tel.: 06-66/258-001 E-mail: info@csorvas.hu

Vissza felülre