Csorvási Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében 

titkársági, testületi feladatok

Munkakör/feladatkör betöltésére

 

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületének működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, a működés dokumentálása. (Jegyzőkönyvek készítése és publikálása.)
Betöltendő állás szakmacsoportja:  adminisztráció
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Ügyviteli
Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Csorvás
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázat benyújtható postán, a Csorvási Polgármesteri Hivatal, 5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. címre, vagy email-ben a pmh@csorvas.hu email címen. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a munkáltatói hatáskörbe tartozó rendelkezések az irányadók.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Egyéb végzettség, érettségi
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Digitális és IKT kompetenciák (ügyintézői)
  Határidők betartása (egyéb)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.05. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:   A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot követő 15 napon belül értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.06.09. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/15095
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.06.12.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.05.20.

 

 

Vissza felülre