A tavasz ébredése azt is eredményezte, hogy a gondos gazdák megkezdték a ház körül, vagy a gyümölcsös kertekben a fák koronájának alakítását. Többen jelezték, hogy gondot jelent a „nyesedék” elhelyezése, hasznosítása.
Annak érdekében, hogy a közterület rendje is fennmaradjon és a levágott ágak is hasznosuljanak, az önkormányzat segítséget ajánl az érintettek részére olyan módon, hogy aki munkatársunkat – SAMU LÁSZLÓ-t nevének és  pontos címének megadásával értesíti, attól a „nyesedéket”, de csak a „nyesedéket” elszállítjuk. (Telefon: +36 30 6293413)

Baráth Lajos
polgármester

Az elmúlt évek adatai alapján a 2015/2016. évi fűtési szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási hulladékot, mely azonban nem csak jogszabályba ütközik, de környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

Bővebben: L A K O S S Á G I F E L H Í V Á S

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. március 30-án (szerdán) 16.30 órai kezdettel
testületi ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Bővebben: M E G H Í V Ó

Csorvás Város Önkormányzata és a Csorvási Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft.

tisztelettel meghívja Önt és családját
2016. március 15-re 10 órakor az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc
 évfordulójának tiszteletére rendezett koszorúzásra a katolikus Ó -temetőben
    
Ünnepi köszöntőt mond : Baráth Lajos polgármester
Közreműködik a Szendrey színpad

Megjelent a Csorvási Híradó aktuális száma, mely ide kattintva olvasható.

Tisztelt Szülők!

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről rendelkező 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet  45/A. § (1) értelmében a bölcsődében április 21-e, vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanap, minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap, melynek célja a bölcsődében dolgozók szakmai fejlesztése. A nevelés-gondozás nélküli munkanapon a bölcsődei ellátás keretében - erre irányuló szülői kérés esetén - a gyermekfelügyeletét és étkeztetést biztosítani kell.

Ezúton tájékoztatom, hogy a bölcsőde intézményünkben 2016. április 21-én (csütörtökön) a gyermekek felügyeletét és étkeztetését biztosítjuk.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét.

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
           Jegyző

Tisztelt Szülők!

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről rendelkező 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet  40/A. § értelmében a fenntartó minden év március 1. napjáig tájékoztatja a szülőket a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről. Ennek teszek eleget, amikor tájékoztatom Önöket, hogy Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje a 2015/2016-os nevelési évben az iskolai nyári tanítási szünet időszaka alatt, munkanapokon hétfőtől péntekig 6.30-tól 17 óráig tart nyitva, KIVÉVE

a 2016. augusztus 22-től 2016. augusztus 31. napjáig tartó időszakot, amikor az intézmény zárva tart.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásul vételét, elfogadását.

Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
           Jegyző

A kormányhivatal közleménye az általános iskolai beiratkozásról ITT olvasható.

Tisztelt Szülő!

A 328/2011. (XII. 29.) Kormány rendelet 13/B. § (1) bekezdése értelmében tájékoztatom, hogy azoknak a hátrányos helyzetű gyermekeknek, továbbá azoknak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, akiknek e jogosultsága 2016. február 1-jén fennáll, a szülő, a törvényes képviselő erre irányuló kérelmére Csorvás Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztását ingyenesen biztosítja (a napközi konyhán, Csorvás, István király u. 34.) az alábbiak szerint:

Bővebben: Tájékoztatás

Baráth Lajos polgármester úr, Csorvás Város Önkormányzata képviseletében - csatlakozva  Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti a helyi
„A legszebb konyhakertek” - Csorvás programot.

Bővebben: A legszebb konyhakertek

14. oldal / 33

Vissza felülre