TÁJÉKOZTATÓ    tv

a veszélyhelyzet alatti televíziós hírszolgáltatásról

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csorvás Város Önkormányzata minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a lakosság széles körének továbbíthassa a koronavírus járványhelyzetről rendelkezésre álló aktuális és megbízható információkat.

Bővebben: Tájékoztatás

Tisztelt Lakosság! figyelem

Értesítjük azokat a családokat, ahol óvodás/bölcsődés vagy iskolás gyermeket nevelnek és igénylik az intézményi étkeztetést, hogy az intézmények zárva tartásának idejére a gyermekek étkeztetése az önkormányzat és a napközikonyha által az alábbiak szerint alakul 2020. március 23., hétfőtől:

Bővebben: Közlemény

Polgármesteri tájékoztatás a veszélyhelyzet alatt önkormányzati segítséget igénylők részére

Az elrendelt veszélyhelyzet időtartama alatt az önkormányzat nevében minden héten hétfőn és csütörtökön, délelőtt 9 és 10 óra között telefonon hívják fel Önt a kollégáim, hogy egyeztessenek a szükséges élelmiszer és gyógyszerbeszerzéseiről.

Bővebben: Polgármesteri tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

mobiltelefona koronavírus fertőzés miatt elrendelt vészhelyzet időtartama alatt a Csorvási Polgármesteri Hivatalban érvényes ügyintézési szabályokról

Tisztelt Ügyfeleink!

A Csorvási Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Kormány által elrendelt vészhelyzet időtartamára korlátozza a személyes ügyfélfogadást. A korlátozó intézkedés visszavonásig érvényes.

Az ügyeket - fő szabályként - telefonos megkeresés alapján, vagy postai úton, illetve elektronikusan beérkezett kérelemre intézik a Hivatalban.

Az írásbeli kérelmeket

- postai úton (levélben megfogalmazva, vagy a www.csorvas.hu oldalon elérhető megfelelő nyomtatványt kitöltve az 5920 Csorvás, Rákóczi utca 17. számra), vagy

- elektronikusan ( a pmh@csorvas.hu e-mail címre )

küldjék meg.

A kérelmen szíveskedjenek feltüntetni az elérhetőségeiket, mert az ügyintézés során keletkezett határozatok és más iratok személyes átvétele nem lehetséges, azok postai, vagy elektronikus úton kerülnek kézbesítésre.

Személyes ügyintézésre – jogszabályban előírt kivételektől eltekintve – csak rendkívül indokolt esetben, az ügyintézővel előzetesen telefonon egyeztetett helyen és időben van lehetőség.

figyelemA koronavírus fertőzés terjedésének jelenlegi szakaszában ismételten felhívom mindenki figyelmét a személyes érintkezési, kapcsolattartási formák alkalmazásának lehetőség szerinti minimalizálására.

Ebbe a körbe tartozik a háziorvosaink által nyújtott egészségügyi alapellátási szolgáltatások személyes megjelenéssel történő igénybevételének észszerűségi és célszerűségi szempontú korlátozása.

A vírusfertőzés terjedésének lassítása és megállítása érdekében kérjük, hogy a háziorvosi betegségmegelőző és gyógyító szolgáltatások iránti igényeiket minden esetben a személyes megjelenés mellőzésével, először telefonon jelezzék a háziorvosuknak. A telefonos konzultáció alapján a háziorvos dönti el, hogy szükség van-e személyes kapcsolatfelvételre a rendelőben, vagy a beteg otthonában, ha igen, a háziorvos jelöli meg azt az időpontot, amikor erre sor kerül, biztosítva, hogy ne forduljon elő nagyobb csoportosulás.

Köszönöm a megértésüket és az együtt működésüket!

Csorvás, 2020. március 17.

Baráth Lajos 
polgármester

Tisztelt Lakosok!

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése szerint: 2. § (1) A 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.”

Bővebben: Polgármesteri tájékoztató

Csorvás Város Polgármesterének 1/2020. (III.15.) határozata

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (2) bekezdésére – az Emberi Erőforrások Miniszterének, valamint Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményvezetője egyidejű értesítése mellett-,  rendkívüli szünetet rendelek el

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje intézményben az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás és tekintetében 2020. március 16. napja 0:00 órától kezdődően határozatlan időtartamra, a jelen intézkedés visszavonásáig.

Bővebben: Határozat

Csorvás Város Polgármesterének 2/2020. (III.16.) határozata a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet időszakára vonatkozóan Csorvás Város Védőnői Szolgálata eljárásrendjének meghatározásáról

Bővebben: Határozat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2020. március 18-ra és 2020. március 25-re meghirdetett szelektív hulladékgyűjtő edények (sárga kukák) kiíratása és kiadása határozatlan ideig szünetel. sarga kuka

A Dareh Zrt. a veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt ügyfélfogadást sem tart Csorváson.

Kérjük, ez ügyben mellőzzék a személyes megjelenést mind a Dareh Zrt. központi ügyfélszolgálatán, mind a Csorvási Polgármesteri Hivatalban.
Tájékoztatást telefonon (66/258-001) és e-mail-ben (pmh@csorvas.hu) tudunk nyújtani.

A szelektív hulladékot -ellenkező információ közzétételéig- továbbra is a zöld kukában kell gyűjteni.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Csorvási Lakosok!

Mint ahogy egyre több településen, így sajnos nálunk is hatósági házi karantén alá került egyik lakosunk tegnap.
A FÉLREÉRTÉSEK ELKERÜLÉSE VÉGETT: EZ NEM AZT JELENTI, HOGY BIZONYÍTOTTAN BETEG, de az érintett és mindannyiunk biztonsága érdekében szükséges ez az intézkedés! A házi karanténban lévő személy MEGFIGYELÉS ALATT ÁLL 2020. március 30-ig.
(Akiről bebizonyosodik, hogy fertőzött, az nem házi karanténba, hanem egyből kórházba kerül.)

Mindannyian tudjuk, hogy óvintézkedések betartása nélkül ez elkerülhetetlen, ezért ismét kérek mindenkit nyomatékosan, hogy TARTSUK BE AZ UTASÍTÁSOKAT, KORLÁTOZZUK A LEHETŐ LEGMINIMÁLISABBRA AZ OTTHONUNKON KÍVÜL TÖLTÖTT IDŐT, FOKOZATTAN ÜGYELJÜK A HIGIÉNIÁRA!
A járvány terjedésének a megelőzése rajtunk múlik!

koronavirus matrica
Ez a tàbla az érintett ingatlanára kihelyezésre került, akinek az ellátásáról - amennyiben az másképp nem megoldható - az Önkormányzat gondoskodik.

Baráth Lajos, polgármester

2. oldal / 47

Vissza felülre